Penzión - ubytovanie

Príroda a okolie
Šport a oddych
Objednávky
Ako sa k nám dostanete
Fotogaléria

Penzión Richňava
969 81 Štiavnické Bane č. 731
mobil: 00421 911 63 5513
e-mail:penzionrichnava@gmail.com

 
 Príroda a okolie
 

PRÍRODA

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy, s najvyšším bodom Sitno – 1009 m n.m., sa rozprestiera na ploche 77 630 ha a sú rozlohou najväčším vulkanickým pohorím Slovenska s rozmanitou flórou a faunou. Vyskytuje sa tu aj niekoľko chránených rastlinných druhov ako sú napr.: ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), šafrán karpatský (Crocus Heuffelianus), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a nespočetné množstvo ruží. Zo živočíšstva sa tu vyskytuje salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), niekoľko vzácnych motýľov a mnoho ďaľších bezstavovcov. Zo šeliem je to hlavne rys ostrovid (Lynx lynx), mačka divá (Felis silvestris) a v posledných rokoch aj medveď hnedý (Ursus arctor). Zo zriedkavých druhov pernatých dravcov sa tu objavujú aj orol krikľavý (Aquila pomarina), orol malý (Hieraatus pennatus) a sokol lastovičiar (Falco subbuteo).
TAJCHY

Neďaleko penziónu sa nachádzajú unikátne vodné stavby - Richňavské jazerá s výškou hrádze 23,40 m, ktoré boli postavené podľa projektu Samulela Mikovíniho v rokoch 1738-1740. Voda sa využívala pre potreby banských a úpravníckych zariadení. V roku 1993 boli zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. V súčastnej dobe vodné stavby plnia rekreačnú funkciu. Dodnes sa tu zachovalo 23 tajchov, ktoré slúžia na rekreáciu a športový rybolov.

Veľká Richňava Počúvadlianske jazero
Windšachtské  jazero Evičkino jazero jazero Bakomi


OKOLIE

Penzión Richňava leží neďaleko banského mesta Banská Štiavnica, ktoré je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku s neopakovateľnou atmosférou s množstvom múzeí a expozícií. Na jej území sa nachádza 201 národných kultúrnych pamiatok. Dejiny mesta sú spojené s baníctvom a začali sa písať pred r. 1238, kedy boli B.Štiavnici udelené privilégiá kráľovského mesta. Keď tu v roku 1762 cisárovná Mária Terézia zriadila Banícku akadémiu, mesto sa stalo centrom rozvoja banskej vedy a techniky v Európe. Z historických kultúrnych pamiatok treba spomenúť hlavne renesančné protiturecké pevnosti Starý a Nový zámok, morový stĺp so súsoším sv. Trojice, kostol sv. Kataríny, Radnicu, Klopačku a vari najpôvabnejšiu z dominánt mesta – barokovú Banskoštiavnickú kalváriu, ktorá dodnes svedčí o zašlej sláve baníckeho mesta.


Zaujímavý svojími umelecko-historickými a poľovníckymi expozíciami je aj barokovo-klasicistický kaštieľ v neďalekej obci Svätý Anton.
Banské múzeum v prírode je jedinečným múzeom svojho druhu na Slovensku. Jeho najobľúbenejšou časťou je podzemná expozícia, ktorá ponúka nezabudnuteľný zážitok pri návšteve bane, ktorej najstaršie časti sú datované do 17. storočia.
Vzácnosťou oblasti sú aj minerálne pramene, ktoré vyvierajú v neďalekých Sklených Tepliciach s jaskynným kúpeľom – Parenica a vo Vyhniach s Vodným rajom.